Оформлення та облік накопичувальних бонусів в торгівлі
04 октября, 2015

Говорячи  про Малоцінні необоротні матеріальні активи (далі по тексту – МНМА) відразу відмітимо, що облік таких активів регулюється ПсБО 7 «Основні засоби» (пп. 5.2).

У бухгалтерському обліку для обліку МНМА призначений рахунок 112, який так і називається.

До МНМА належать: активи, строк використання яких більше одного року, або операційного циклу, зокрема сюди зазвичай відносять: спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, змінне обладнання, спеціальний одяг та інші предмети, що за вартісними ознаками зараховані підприємством до складу МНМА.

Вартісні межу підприємство прописує в наказі про облікову політику. Більшість підприємство притримується у цьому питання вимог податкового кодексу. Податковий облік на сьогодні прив’язаний до вартісної межі в 6000,00 грн (цей критерій діє з 01.09.2015 р). Ці зміни веденні Законом України від 17.07.2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків”. До 01.09.2015 р. цей показник складав 2500,00 грн.

Хочется відразу відзначити, що деякі підприємства ( а таких більшість) можуть не притримуватися цих вимог, адже якщо у вашого підприємства за минулий рік оборот менше 20 млн. грн. ви можете відмовитись від ведення податкового обліку на підприємстві і вести тільки бухгалтерський і на його підставі визначати фінансовий результат до оподаткування.

Якщо ж у вас оборот по підприємству більше 20 млн. грн.. за минулий рік, або ви прийняли самостійне рішення вести податковий облік і визначати фінансовий результат до оподаткування з урахуванням податкових різниць, то ви повинні ураховувати ці критерії при веденні обліку.

Отже повторимо. Якщо ви купили після 1 вересня 2015 р. основній засіб і його вартість менше 6000,00 грн, то такий об’єкт відноситься до складу МНМА. Для підприємств які не використовують податкові різниці цей критерій може бути будь яким.

Амортизація МНМА в бухгалтерському обліку нараховується в першому місяці використання в розмірі 50% вартості, а решта 50% у місяці списання з балансу, або ж можна списати в першому місяці 100% його вартості (це дозволяє зробити п.27 ПсБО 7). Крім цього методу можна також використовувати прямолінійний метод, або виробничий метод нарахування амортизації. Хоча відзначимо, що ці методи дуже рідко використовується, а застосування виробничого методу взагалі заборонено ПКУ. (п.138.3.1 ПКУ)

Для закріплення всього вищевказаного розглянемо приклад.

Приклад 1

Підприємство платник ПДВ придбало в вересні 2015 р. принтер вартістю 2400,00, в т.ч. ПДВ – 400,00грн. Оскільки вартість принтеру менше 6000,00 грн, то його було зараховано в склад МНМА і в перший місяць використання амортизовано 100% його вартості.

№ п.п. Зміст господарської операції Дт Кт Сума
1 Здійснено передоплату постачальнику 371 311 2400
2 Оприбутковано принтер 153

641

685

685

685

371

2000

400

2400

3 Уведено в експлуатацію принтер 112 153 2000
4 Нараховано амортизацію 92 113 2000

Ремонт МНМА

В процесі експлуатації МНМА може поламатися і його прийдеться ремонтувати. Так як МНМА є по своїй суті основними засобами, то витрати на ремонт обліковуються згідно вимог ПсБО 7.

Якщо здійснюється поточний ремонт, технічний огляд, обслуговування, то такі витрати включаються до:

  • Загальновиробничих витрат (п.15.4 ПсБО 16). Кореспонденція буде наступна: Дт91 Кт 20,23,63,65,66 тощо;
  • Адміністративних витрат (п.8 ПсБО 16) – Дт92 Кт 20,23,63,65,66;
  • Витрат на збут (п.19 ПсБО 16) – Дт93 Кт 20,23,63,65,66;
  • Інших операційних витрат (п.20 ПсБО 16) – Дт94 Кт 20,23,63,65,66.

Якщо здійснюється капітальний ремонт, або модернізація МНМА, то на суму таких витрат збільшується вартість об’єкта МНМА і потім вже амортизується. Якщо підприємство обрало 100% метод нарахування амортизації, то такі витрати одразу ж і амортизуються.

ПДВ

Якщо МНМА будуть використовуватися в господарській діяльності і якщо постачальник зареєстрував податкову накладну, то підприємство має право на податковий кредит. Якщо МНМА не будуть використовуватися в господарській діяльності, то  підприємство починаючі з липня 2015 р. включає таку податкову до складу податкового кредиту і одночасно виписує податкову на умовну поставку  такого МНМА. Це робиться для того, щоб вирівняти суму реєстраційного ліміту, адже податкова від постачальника попала до складу формули і збільшило ваш реєстраційний ліміт. Для Вас це добре, а ось податковій таке не дуже подобається.

Комментарии закрыты.